+38 (050) 200 25 25
Україна, м Дніпро, вул. В. Вернадського, 27

Юридичний калькулятор пені, інфляції та процентів річних

Спрощений юридичний калькулятор
Професійний юридичний калькулятор

Дані для розрахунку

Результат розрахунку

Загальна сума позовних вимог:

Основна сума заборгованості:

Інфляційні нарахування:

Проценти річні від простроченої суми:

Пеня за несвоечасне виконання зобов'язань:

Юридичний калькулятор суми заборгованості

Юридичний калькулятор для розрахунку основної суми заборгованості, пені, інфляційних втрат та процентів річних від простроченої суми.

При зверненні до суду з позовом про стягнення боргу позивач має право заявити, окрім вимог про сплату основної заборгованості, вимоги сплати передбачених законом і договором штрафних санкцій.

Розрахунки штрафних санкцій займають багато часу при тому, що мають технічний характер, розраховуються за рекомендаціями Верховного Суду України і не потребують глибоких юридичних знань.

АК «Борисенко і партнери» створила калькулятор для розрахунку ціни позову, щоб спростити цю процедуру і не сумніватися в правильності заявлених позовних вимог.

Впевнені, Калькулятор буде корисний не тільки нашим колегам, а й людям, які зважилися захищати права і інтереси в суді самостійно.

Стаття 625 Цивільного кодексу України визначає, що боржник, який прострочив грошове зобов’язання на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь період прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Розрахунок ціни позову

Яку позовну давність застосовує калькулятор?

У спрощеному калькуляторі позовна давність не враховується.

Якщо відповідач заявить про застосування позовної давності в порядку частини 2 статті 267 Цивільного кодексу України, застосовується загальна позовна давність строком на 3 роки, передбачена статтею 257 Цивільного кодексу України для суми основної заборгованості, і спеціальна позовна давність, встановлена ​​статтею 258 Цивільного кодексу України для вимог в частині сплати неустойки.

Як калькулятор розраховує інфляційні збитки на прострочену заборгованість?

  • Дізнаємося, який індекс інфляції встановив Держстат за кожен місяць заборгованості;
  • Відповідно до рекомендацій листа Верховного Суду України від 03.04.1997 №62-97 р і Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 14 від 17.12.2013 року, перемножуємо помісячні індекси між собою;
  • Рахуємо за формулою:

[Інфляційні нарахування] = [Сума Боргу] * [Підсумковий індекс інфляції] / 100% – [Сума Боргу]

Інфляційні нарахування на суму боргу, сплата яких передбачена частиною другою статті 625 ЦК України, не є штрафною санкцією, а виступають способом захисту майнових прав та інтересів, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення коштів внаслідок інфляційних процесів при простроченні заборгованості.

 

Як калькулятор рахує проценти річних від простроченої суми?

Рахуємо за формулою:

[Відсотки] = [Сума боргу] * [Процентна ставка] / 100% / 365 днів* [Кількість днів]

Сплата трьох процентів річних від простроченої суми (якщо інший їх розмір не встановлений договором або законом), так само, як і інфляційні нарахування, не має характеру штрафної санкції і є способом захисту майнових прав та інтересів кредитора шляхом отримання від боржника компенсації (плати) за користування ним коштами, які підлягають до сплати кредитору.

 

Як калькулятор розраховує пеню?

 

  • Нараховуємо пеню протягом 6 місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано.
  • Рахуємо за формулою:

[Пеня] = [Сума боргу] * [Ставка пені (%)] / 100% / 365 днів* [Кількість днів]

 

Пеня, за визначенням частини третьої статті 549 ЦК України, – це вид неустойки, який забезпечує виконання грошового зобов’язання і обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.